Algemene voorwaarden

1. Bij het aangaan van het maken van een afspraak gaat u akkoord met de
algemene voorwaarden.

2. De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie
tussen De Roze Roos en de klant.

3. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk
24 uur voorafgaande melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet
tijdig nakomt, zal er 50% in rekening worden gebracht.

4. Indien de klant later dan de afgesproken tijd in de salon komt, wordt de
verloren tijd ingekort op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag
berekent.

5. De Roze Roos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat de salon is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik
of werkzaamheden. Teven is de salon niet aansprakelijk voor eventuele
gezondheidsschade voorkomende uit een behandeling ( bijvoorbeeld allergie of
andere pathologieën van welke aard dan ook ).

6. Cadeaubonnen van De Roze Roos zijn maximaal 1 jaar geldig, na datum van
afgifte. Tenzij anders vermeld.

7. Afspraken die via vouchers worden geboekt, en niet tijdig en/of zonder
bericht niet worden nagekomen, kunnen niet nogmaals gebruik maken van de
voucher. De Roze Roos zal de voucher behouden, voor de kosten die gemaakt zijn.